burun-ameliyatinda-olusabilecek-komplikasyonlar
  • 2
  • 0

Burun estetiği burundaki düşüklük, kemer görünümü, burun alın arasındaki ya da burun ve dudak arasındaki açıların düzeltilmesi, burun genişliği veya deformasyonlar sonucunda uygulanmaktadır. Burun estetiği sadece estetik görünüm için değil, aynı zamanda solunum yollarında burun eti, sinüzit veya deviasyon gibi sorunlar için de uygulanmaktadır. Bu sorunları yaşayan kişilere uygulanan burun estetiğinin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Özellikle çeşitli ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış çeşitli rinoplasti türleri bulunmaktadır.

Açık Operasyon Tekniği (Açık Rinoplasti)

Açık rinoplasti burun delikleri arasındaki bölmenin dış bölgesine kesi uygulaması ve burun estetiği ameliyatının bu kesi ile gerçekleşmesidir. Bu kesi collumella bölümüne v şeklinde kesi uygulanmaktadır. Bu kesi sonrasında cilt ve cildin altındaki dokular kaldırılmaktadır. Bu sayede de burun kemiğine ve kıkırdak dokulara rahat bir şekilde müdahale edilebilmektedir.

Açık rinoplasti iyileşme süreci kapalı rinoplastiye göre daha uzun olmaktadır. Fakat açık rinoplasti ameliyatında burun kemiği ve dokulara daha çok müdahale etmektedir. BU sayede de bazı avantajlar sunmaktadır. Bu teknik uygulandığı zaman burun içi yapısı, burun kemiği ve kıkırdak dokular daha fazla görünmektedir. Bu sebeple revizyon burun estetiği ameliyatlarında veya burun ucuna müdahalenin gerektiği zamanlarda açık rinoplasti ameliyatı uygulanmaktadır.

Kapalı Operasyon Tekniği (Kapalı Rinoplasti)

Orantısız bir burun kişilerin yüzünde oldukça rahatsız etmektedir. Bu sebeple biçim bozuklukları ve estetik kaygılarının giderilmesi amacı ile burun estetiği düşünülür. Burun estetiği çeşitlerinden birisi de kapalı rinoplastidir. Kapalı rinoplastide burun üzerindeki burun tümsekleri için herhangi bir keski veya cerrahi çekiç yerine özel aletler kullanılmaktadır.

Septmun sağ ve sol yanları boyuna kesilmekte ve burun üst yerindeki iki yatay kesi yapılmaktadır. Burun deliklerinin üst kısımları da uzunlamasına kesilmektedir. Daha önce çıkarılan kemik greftleri septum üzerindeki kesiklere yerleştirilir ve burunun şeklinin tam oturması için yatay greft dikişler ile sabitlenmektedir. Son olarak burun görünümünün sabitlenebilmesi amacı ile dar silikon kanatlar burun içine yerleştirilmektedir.

Fonksiyonel Rinoplasti İşlemleri

Fonksiyonel burun operasyonu burnun nefes alma olmak üzere tam olarak yerine getiremediği diğer görevlerini düzeltirken hastanın yaşam kalitesini de arttırmaktadır. Burada amaç hastanın burnundaki ciddi işlevsel bozukluklarını düzeltmektedir. Bu sebeple kişilerin bu operasyonu ertelememesi önerilmektedir.

Fonksiyonel rinoplasti uygulamaları özellikle ciddi nefes alma problemleri yaşayan kişilere uygulanmaktadır. Nefes alma problemlerine yol açan kıkırdak eğrilikleri ve kemik eğrilikleri gibi problemlerini ortadan kaldırmak amacı ile bu uygulama yapılmaktadır. Bu ameliyatın amacı estetik açıdan hastaya doğal ve güzel bir burun yaratmak değildir. Burada amaç hastaların daha sağlıklı bir şekilde nefes alabilmelerini sağlamaktır.

Burun Eğriliği (Septum Deviasyonu) Estetiği

Septum deviasyonu burun içerisindeki orta hatta olan eğrilikleri tanımlamaktadır. Bu bölme normalde düz olmakta ve burun boşluğunu sol ve sağ olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Fakat bazı nedenlerden dolayı bu bölge eğrilebilmektedir. Genetik veya doğuştan olan bu eğrilikler veya darbeler sonucunda oluşan bu eğriliklerde burun eğriliği estetiği ameliyatı uygulanmaktadır.

Septum deviasyonu düzeltilmesi cerrahi olarak uygulanmaktadır. Burun orta hattındaki kemik ve kıkırdak yağısındaki görülen eğrilikler cerrahi yöntem ile düzeltilebilir. Bu ameliyata septoplasti olarak adlandırılır. Bu ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir ve normal koşullarda 45 dakika sürmektedir. Operasyon sonrasında tampon konularak kendinden eriyen dikişler ile operasyon sonlandırılmaktadır.

Çarpık Burun Düzeltilmesi

Çarpık burun düzeltilmesi cerrahi yöntemler ile uygulanmaktadır. Bunun dışında herhangi bir tedavi yöntemi yoktur. Çarpık burun cerrahi olarak olan burun aksına göre değerlendirilmelidir. Kişilerin yüz fizyolojisine ve burnun doğru bir açı ile şekillenmesine özen göstermek amacı ile ölçüler ve hesaplamalar yapılmaktadır. Kemik ve kıkırdak kesileri düzgün hesaplamalar ile yapılmaz ise bazı çarpık burun tedavileri zaman içerisinde eski haline gelebilmektedir. Bu sebeple çarpık burun düzeltilmesi ciddi uzmanlık kazanmış kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Nazolabial Açı Ayarı

Nazolabial açı iki çizgiden oluşmaktadır. Bunların ilki burun ucundan üst dudağın üstündeki alana kadar olan çizgidir. Diğeri ise deliklerin ayrıldığı üst dudaktan burnun altına kadar olan çizgidir. Burun çıkıntısı ve ucunun dönüşü açının derecesini etkilemektedir. Bazen cerrah erkek hastalarda 90 ile 95 derece nazolabial açı ve kadın hastalarda ise 100 ile 105 derece açı oluşturmaya çalışacaktır.

Genişlik Azaltma

Burun altında burun delikleri ve burun ucu piriform bir üçgen oluşturmakta ve bu üçgen şekle açıklık adı verilmektedir. Burun ucunun genişliğini azaltmak ve düzeltmek için cerrahi piriform açıklığı ayarlanmaktadır. Burun deliklerinin yüz ile buluştuğu noktada üçgenin açıları daha dik yaparak burun genişliği azaltılabilir.

Alar Ayarı

Alar ayarı genişleyen burun deliklerini azaltan bir teknik olmaktadır. Alar ayarı genellikle genişlik azaltmayla bağlantılı olarak gerçekleşmektedir. Burada dokunun bir kısmı alınarak burun deliklerinde çok fazla yetenek yaratan gerginlik düzeyini değiştirmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *