19042018152951-2048x1386
  • 477
  • 0

Güzellik kavramı büyük ölçüde özneldir. “Güzellik, izleyicinin gözündedir” eski atasözü de bu öznelliği vurgulamaktadır. Ancak, bu ifade sadece kısmen doğrudur. Genel olarak, estetik olarak hoş görülmeyen ve yüzün uyumunu bozan fiziksel detaylar estetik yaptırmayı gerektiren kabul edilen bazı özelliklerdir.

Estetik Bir Burun

Burun yüzünde merkezi olarak bulunmasına rağmen, çekici bir burun kendine dikkat çekmemelidir. Başka bir deyişle, burun anonim olmalıdır. İnsanların dikkati, burun gibi gözlerden başka hoş yüz özelliklerine çekilmelidir. Ne yazık ki, çekici olmayan bir burun yüzün “dikkatin merkezi” haline gelebilir. Örneğin, bir burun bakıldığında, genel olarak pürüzsüz ve yumuşak bir profil çekici iken, büyük çıkıntıların ya da sarkık burun ucunun arzu edilmediği konusunda herkes hemfikirdir. Belirli özellikler için, derecelendirme gerekir. Örneğin, asimetriler istenmeyen bir durumken, bazı insanlara çekici bir görünüm verebilir.

Güzellik Evrimi

Güzellik anlayışımız ve algımız zamanla değişir. Bu evrim, özellikle moda, güzellik ve sağlık sektörlerinde toplumsal eğilimlerden etkilenmektedir. Burun dahil tüm yüz özellikleri bu trendlerden etkilenir. 20 yıl öncesine  bakarsak, eğilimi belirgin şekilde daraltılmış köprülü burun ve  küçük uclu burun estetik görünüyordu. Son yıllarda, güzelliğin tanımı daha doğal bir görünüme vurgu yapmak için evrildi.

Burada hem büyüklüğü hem de orantıları vurgulamamız gerekir. Hoş bir burun diğer yüz özellikleriyle orantılıdır. Spesifik olarak, büyük gözlerle, yanaklarla ve dudaklarla çevrili aşırı küçültülmüş, küçük bir burun arzu edilmez ve tersi geçerlidir. Güzelliğin kavramı ve algısı değiştikçe, cerrahlar da cerrahi tekniklerini geliştirmek zorunda kalmıştır. Hastaları için sürekli olarak iyi bir sonuç elde eden deneyimli cerrahlar, her hastaya uyarlanmış daha konservatif bir yaklaşım benimsemeye başlamışlardır.

Stil

Bazı durumlarda, cerrah çok tutarlı olabilir ve her hasta için çok benzer bir sonuç elde ederek, cerrahın “imzalı bir görünüme” sahip olmasına neden olabilir. Bu aynı zamanda bazen cerrahın “stili” olarak da anılır. Ancak, başarılı cerrahlar tekniklerini ve dolayısıyla sonuçlarını hastanın anatomisine ve isteklerine uyarlayabilirler. Tıpkı farklı hastaların farklı bir güzellik algısı olduğu gibi. Bu nedenle elde etmek istedikleri farklı bir bakış açısı olduğu gibi, cerrahlar arasında hoş bir sonuç olarak algıladıklarına göre değişkenlik vardır. Örneğin, bazı cerrahlar eğimli bir profili şekillendirmeyi tercih ederken, diğerleri düz olanı tercih eder. Her insanın ve dolayısıyla her cerrahın, kişisel bir estetik anlayışı vardır. Cerrahınızın burnunuzu güzelleştirmek için vizyonunuzu paylaştığınızdan emin olmalısınız.

Bizim Felsefemiz

Her hastanın farklı istek ve beklentilere sahip eşsiz bir anatomiye ve cilt tipine sahip olduğunu kabul ederiz. Bu nedenle her hasta kendi ihtiyaçlarına ve arzularına göre özel bir operasyonu hak eder. Bu bireyselleştirilmiş yaklaşım, hastanın yüzüne uygun mükemmel bir sonuç elde etmek için gereklidir.

Yazar: Op. Dr. Evren Helvacı

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *